Search results

 1. Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce / rec. Daniela Hrehová, Ľubica Černá
  Hrehová, Daniela (Editor) Černá, Ľubica (rec.) Šúbertová, Elena (rec.)
  1.vyd
  Košice Technická univerzita 2017 . - 291 s.
  ISBN 978-80-553-2866-9
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 2. Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi
  Šúbertová Elena (Editor)  Majtán Štefan (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  Bratislava : Ekonóm, 2013 . - 209 s
  ISBN 978-80-225-3754-4
  zborník
  (2) - článok
  book

  book