Search results

 1. Aplikácia vybraných nástrojov a metód manažérstva kvality na zamedzenie plytvania pri repasovaní súčiastok vo vybranej organizácii
  Spodniaková Anna ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109824
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza QRQC – overenie implementácie v podmienkach výrobného podniku
  Vasová Tímea ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110179
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Redukcia bielych bodov na clone Volvo V70 T2 pomocou metodiky Six Sigma
  Hlaváč Marek ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109871
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posudzovanie spôsobilosti procesu pri uťahovaní spojov Air-bagov pri montáži autosedačiek
  Váleková Ivana ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103442
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Hodnotenie meracieho systému v procese výroby elektrických konektorov a ukončovacích prvkov na vodiče
  Žilíková Michaela ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110356
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zlepšenie výrobného pracoviska aplikáciou princípu štíhleho podniku situovaný na plytvanie ohľadom dopravy materiálu
  Adámek Ján ; 065000  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 12.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110673
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby gumo-kovových súčiastok
  Babišíková Zdenka ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 183 . - 91s CD
  Engineering of Production Quality Six Sigma systém manažérstva kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99029
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Posúdenie spôsobilosti procesu pri výrobe nárazníkov
  Kukuľová Martina ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 183 . - 83s CD
  Engineering of Production Quality machine capability process capability statistical methods štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99152
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby svetelných zdrojov
  Václav Ľuboš ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 183 . - 78s CD
  Engineering of Production Quality quality Six Sigma riadenie kvalita štatistické metódy analýza údajov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99336
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Posúdenie spôsobilosti procesu výroby reflexných filmov
  Drottner Peter ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 183 . - 60s CD
  Engineering of Production Quality quality statistical methods kvalita proces spôsobilosť štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99114
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book