Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu134203 ddp^"
 1. Plán zavedenia filozofie zlepšovania Six Sigma v spoločnosti Sylex, s.r.o., Bratislava
  Németh Peter ; 064000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 06.06.2016 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118222
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia procesu výroby kompozitnej lamely v spoločnosti Miba Steeltec s.r.o.
  Březovský Matúš ; 065000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 11.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109898
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aplikácia metódy QFD pri vývoji produktu v podmienkach skúšobného laboratória NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o.
  Kovács Róbert ; 065000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 12.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110740
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh implementácie požiadaviek ISO 50001:2012 na systém energetického manažérstva v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o.
  Pavlačka Jakub ; 065000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 11.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109978
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh implementácie metodiky pokročilého plánovania kvality APQP v spoločnosti Elster, s.r.o.
  Roháček Roman ; 065000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 12.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99320
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zvyšovanie spôsobilosti vybraného výrobného zariadenia prostredníctvom Kamishibai prístupu k riadeniu údržby
  Foriška Richard ; 065000  Šurinová Yulia (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 12.06.2015 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110670
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
  Drábik Marián ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 78s CD
  Engineering of Production Quality audit proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99129
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Zvyšovanie výkonnosti procesov prostredníctvom štandardizácie pracovísk v Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
  Niklová Petra ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality standards štandardy proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99125
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh implementácie požiadaviek STN EN ISO 50001:2012 na systém energetického manažérstva v spoločnosti EMERSON a.s.
  Marcinek Ján ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management energy energetické manažérstvo energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99109
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Integrácia procesných auditov podľa VDA 6.3 do systému hodnotenia a výberu dodávateľov v ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
  Krajčír Michal ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality quality dodávatelia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99375
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.