Search results

 1. Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť
  Stareček Augustín ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-PMAN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138289
  dizertačná práca
  book

  book