Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu13953 dbp^"
 1. Návrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vody
  Guľašová Patrícia ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 22.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156452
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Biologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
  Kollárová Kamila ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141848
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Vplyv lindánu a jeho degradačných produktov na biologické odstraňovanie organického znečistenia
  Horná Alexandra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141838
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158520
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
  Molovčák Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125748
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139869
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
  Šoltýsová Nikola ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135827
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
  Gaňová Petra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 20.06.2019 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135852
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117880
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd
  Tonhajzerová Martina ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118035
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.