Search results

 1. Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158520
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
  Molovčák Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125748
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139869
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
  Gaňová Petra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135852
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
  Šoltýsová Nikola ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135827
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd
  Tonhajzerová Martina ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118035
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Zvyšovanie obsahu biogénnych prvkov vo vode v reaktore s fluidizovanou vrstvou
  Farkaš Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117928
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho vplyv na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu
  Dudková Andrea ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117917
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117880
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vôd
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147697
  bakalárska práca
  book

  book