Search results

 1. Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150843
  diplomová práca
  book

  book

 2. Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
  Dudková Andrea ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150709
  diplomová práca
  book

  book

 3. Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151069
  diplomová práca
  book

  book

 4. Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
  Farkaš Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150714
  diplomová práca
  book

  book

 5. Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou
  Zembjaková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143077
  diplomová práca
  book

  book

 6. Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
  Riadnykh Kateryna ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143080
  diplomová práca
  book

  book

 7. Odstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpciou a adsorpčnou ozonizáciou
  Korpicsová Adriana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140094
  diplomová práca
  book

  book

 8. Modelovanie rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
  Vrabeľ Martin ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128748
  diplomová práca
  book

  book

 9. Odstraňovanie zvolených relevantných látok reakciami s využitím ozónu
  Kotúčová Katarína ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128738
  diplomová práca
  book

  book

 10. Možnosti využitia zeolitov pri čistení odpadových vôd
  Ferková Radka ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128730
  diplomová práca
  book

  book