Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu13953 ddp^"
 1. Zneškodňovanie ropných látok v ozonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou
  Horná Alexandra ; 046290  Derco Ján (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 29.05.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169491
  diplomová práca
  book

  book

 2. Treatment of industrial wastewater containing alkylphenols by ozone - based processes
  Lojdl Beata ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163559
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh a prevádzkovanie ozonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou
  Molovčák Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157673
  diplomová práca
  book

  book

 4. Dechlorácia organochlórovaných pesticídov kombinovanými procesmi s využitím ozónu
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163561
  diplomová práca
  book

  book

 5. Influence of oxidation products of organochlorinated micropollutants on the operation of an activated sludge reactor
  Nikbeen Nayab Tamana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZPxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160976
  diplomová práca
  book

  book

 6. Modelovanie laboratórného a polprevádzkového rekarbonizačného reaktora
  Šoltýsová Nikola ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157677
  diplomová práca
  book

  book

 7. Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151069
  diplomová práca
  book

  book

 8. Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
  Dudková Andrea ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150709
  diplomová práca
  book

  book

 9. Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150843
  diplomová práca
  book

  book

 10. Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
  Farkaš Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150714
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.