Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu13953 ddz^"
 1. Modelovanie a intenzifikácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou
  Vrabeľ Martin ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 24.08.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145788
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Odstraňovanie a detoxikácia mikropolutantov kombinovanými procesmi
  Čižmárová Oľga ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 24.08.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145751
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.08.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145789
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 23.08.2019 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127871
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 23.08.2019 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127868
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Odstraňovanie špecifických syntetických látok procesmi s využitím ozónu
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 20.08.2018 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119977
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Modelovanie procesov ochrany povrchových vôd : dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora technických vied
  Derco Ján ; 046290 
  2014 . - 116 s.
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Štúdium procesov s využitím ozónu pri čistení odpadových vôd
  Sumegová Lenka ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 24.08.2016 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101276
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Modelovanie komunálnych systémov čistenia odpadových vôd.
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 24.08.2016 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; D-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97581
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Mineralizácia a transformácia škodlivých látok pôsobením ozónu
  Valičková Mária ; 046290  Derco Ján (Thesis advisor)
  FCHPT ; 21.08.2014 ; 1045

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101320
  dizertačná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.