Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu140218 dbp^"
 1. Elektrochemická charakterizácia antivírusových liečiv a ich interakcií s biomolekulami
  Fodor Richard ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 20.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160703
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Elektroanalytické aplikácie nanomateriálových transportných systémov antivírusových liečiv
  Medveďová Natália ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157701
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Sledovanie analytov využívaných v terapii onkologických ochorení pomocou elektrochemického senzora
  Langová Marcela ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 20.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156984
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Detekcia vírusov pomocou biosenzora na báze nukleových kyselín, peptidov a protilátok s využitím rôznych nosičov
  Steininger Lukáš ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 22.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151673
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Sledovanie interakcií vybraných liečiv na báze antibiotík s nanočasticami pomocou elektrochemického senzora
  Krettová Miriam ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165289
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Sledovanie interakcií vybraných liečiv na báze antihistaminík s nanočasticami pomocou elektrochemického senzora
  Chlaňová Monika ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151652
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
  Valicová Ivana ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141953
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
  Pečová Andrea ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141934
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
  Viktoryová Nicolette ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126483
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Nanočastice v medicíne a v analytickej chémii
  Fodorová Lea ; 041000  Blaškovičová Jana ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 21.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126538
  bakalárska práca
  book

  book