Search results

 1. Molekulová destilácia v odparkách so stieraným filmom : Teória, konštrukcia, aplikácia : Obh. 13.9.1995 / [aut.]Cvengroš,Ján
  Cvengroš Ján ; C5210 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1995 . - 21 s : Tab.,grafy,lit + nepr.s. : Tab.,grafy,lit
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book