Search results

 1. Automatická detekcia problémov použiteľnosti
  Otruba Marek ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151465
  diplomová práca
  book

  book

 2. Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa
  Sitárová Daniela ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151482
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hra pre výučbu softvérového inžinierstva
  Vaško Milan ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151500
  diplomová práca
  book

  book

 4. Automatizovaná detekcia udalostí vo video-záznamoch používateľských rozhraní
  Bakoš Peter ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  user experience počítačové videnie eye tracking UX testovanie computer vision
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145458
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa
  Rešutík Lukáš ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  sledovanie pohľadu analýza dát interakcia človeka s počítačom eye tracking
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145564
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Metóda opravovania dát o pohľade
  Šlesariková Tatiana ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  eye tracking analýza dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145505
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Automatic Assesment of User´s Curiousness Based on Behavior on the Web
  Kostova Sandra ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 58 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Vizuálna pozornosť a mapovanie výraznosti na elementy webových stránok
  Papp Dániel ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 59 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138050
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Automatické získavanie charakteristík používateľa pomocou sledovania pohľadu
  Redajová Martina ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 45 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138062
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Efektívne prepájanie entít s využitím metadát v doméne multimédií
  Kuric Dejan ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119266
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book