Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu14441 dbp^"
 1. Likvidácia batérií z elektromobilov
  Sándorová Edina ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 20.06.2022 ; potravinárstvo ; B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156280
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
  Belešová Kristína ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149003
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Štúdium distribúcie dusičnanov v potravinách
  Kollárová Eva ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118801
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Distribúcia dusičnanov v potravinách
  Brezina Jaroslav ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117070
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri topení
  Szendreiová Dominika ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111297
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Akumulácia tepla – kompatibilita materiálov
  Oravcová Kristína ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111081
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri ich tepelnom zaťažení
  Bogárová Edita ; 042120  Danielik Vladimír ; 042120 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111111
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Korózne vlastnosti materiálov vhodných pre akumuláciu tepla
  Šoška Peter ; 042120  Danielik Vladimír (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 14.07.2015 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101752
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Elektrochemická protikorózna ochrana v agresívnych prostrediach
  Felgerová Katarína ; 042120  Danielik Vladimír (Thesis advisor)
  FCHPT ; 14.07.2014 ; 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92573
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Simulácia úspor energie alternatívnymi zdrojmi energie
  Lülei Martin ; 042000  Danielik Vladimír (Thesis advisor)
  FCHPT ; 14.07.2014 ; 107

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70100
  bakalárska práca
  book

  book