Search results

 1. Interný audit systému manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek OHSAS 18001:1999 : (kontrolné otázky) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 6 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek OHSAS 18001:1999 : (písomný metodický materiál) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 20 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Systém manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek OHSAS 18001:1999 : (príklady formulárov) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 60 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Interný audit systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14 001:2005 a OHSAS 18001:1999 : (písomný metodický materiál) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 26 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14 001:2005 a STN EN ISO 14 004 :1999 : (písomný materiál pre postgraduálny kurz) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 23 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 : (písomný materiál pre postgraduálny kurz) / aut. Jozef Gašparík
  Gašparík Jozef ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 22 s.
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book