Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu14512 auc^"
  1. Zdokumentované informácie systému manažérstva kvality zhotoviteľa stavieb podľa STN EN ISO 9001:2016 [elektronický zdroj]
    Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Plevák Milan (rec.)
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2022 . - CD-ROM, 261 s.
    ISBN 978-80-263-1756-2
    manažérstvo kvalita stavebníctvo
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  2. BIM a príprava stavieb [elektronický zdroj]
    Gašparík Jozef ; 010270  Jarský Čeněk Vyčítal Miroslav Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
    1. vyd.
    Nitrianske Rudno : Bria Invenia, 2021 . - CD-ROM, 198 s.
    ISBN 978-80-972632-9-4
    BIM príprava stavba
    učebnica
    ACB - Academic school-books issued in home editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  3. Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : podľa STN ISO 45001:2019
    Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Plevák Milan (rec.)
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2020 . - 100 s.
    ISBN 978-80-263-1623-7
    systém manažérstvo bezpečnosť ochrana zdravia organizácia
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  4. Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb : v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO 45001:2019
    Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Plevák Milan (rec.)
    1. vyd.
    Bratislava : Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019 . - 174 s.
    ISBN 978-80-89228-63-8
    kvalita environment bezpečnosť organizácia systém
    učebnica
    ACB - Academic school-books issued in home editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    SVF0100
    book

    book

  5. Quality, environmental, occupational health and safety integrated management system in the organization : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [elektronický zdroj]
    Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Greguš Milan (rec.)
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2019 . - CD-ROM, 131 s.
    ISBN 978-80-263-1538-4
    kvalita environment BOZP organizácia integrácia systém
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  6. Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
    Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU 2018 . - 144 s.
    ISBN 978-80-263-1516-2
    kvalita environment BOZP
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  7. Interný audit integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 19011:2012, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
    Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2018 . - 73 s.
    ISBN 978-80-263-1515-5
    audit environmentálny audit kvality audit bezpečnosti práce
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  8. Non-destructive testing I [elektronický zdroj]
    Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Plevák Milan (rec.)
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2018 . - CD-ROM, 63 s.
    ISBN 978-80-263-1519-3
    laboratory testing non-destructive testing
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  9. Systém manažérstva environmentu : STN EN ISO 14001:2016
    Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2017 . - 70 s.
    ISBN 978-80-263-1357-1
    environmentálne manažérstvo STN EN ISO 14001:2016
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book

  10. Stavebný inžinier a prax
    Somorová Viera ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Hanko Martin ; 010270 (rec.)
    1. vyd.
    Brno : Tribun EU, 2017 . - 78 s.
    ISBN 978-80-263-1376-2
    investičný proces manuál užívania budov podnikanie právne formy podnikania zamestnanie
    učebnica
    ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    book

    book