Search results

 1. Optimization and Evaluation of Mechanized Earth Processes Effectiveness
  ALAMRO Bader I.M. ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TS4xA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139224
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Monitorovanie kvality vybraných betónových prvkov aplikáciou nedeštruktívnych skúšobných metód
  Laco Vladimír ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 28.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120326
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Informačná infraštruktúra v procese stavebno-technologickej prípravy
  Bažík Peter ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 28.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111479
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Optimalizácia pri modelovaní mimostaveniskovej dopravy čerstvého betónu z hľadiska efektívnosti výstavby
  Prokopčák Lukáš ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102521
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Multikriteriálna optimalizácia mechanizovaných zemných procesov
  Paulovičová Lucia ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 31.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102448
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému stavby
  Krajčovič Juraj ; V270  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 678
  technológia stavieb Building Technology safety quality informačné technológie environmentálne riziká bezpečnosť kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55416
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Model systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zhotoviteľa stavby : Dizertačná práca
  Tarábková Lucia ; V270  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 101 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Minimalizácia negatívneho vplyvu hluku v procese výstavby : Dizertačná práca
  Kováčik Ondrej  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 114 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Technologické riziká pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov : Dizertačná práca
  Greguš Martin  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 137 s
  technológia stavieb Building Technology defect katalóg porucha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72783
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb : Dizertačná práca
  Piatka Jaroslav ; V270  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 107 s
  technológia stavieb Building Technology risk integration safety quality kvalita environment bezpečnosť integrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73617
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book