Search results

 1. Fyzika I / aut. Oľga Holá
  Holá Oľga ; 045280 
  1. vyd.
  Bratislava SCHK FCHPT STU 2018 . - 220 s.
  ISBN 978-80-8208-003-5
  učebnica
  book

  book

 2. Radiačná ochrana
  Holá Oľga ; C5280  Holý Karol
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 200 s
  ISBN 978-80-227-3240-6
  ionizujúce žiarenie radiačná ochrana
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  book

  book

 3. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I (CD ROM)
  Ožvoldová Miroslava  Červeň Ivan ; E150 Dillinger Juraj ; J160 Halusková Soňa ; J160 Laurinc Viliam ; C5280 Holá Oľga ; C5280 Fedorko Pavol ; C5280 Štubňa Igor ; M210 Krajčovič Jozef ; M1000
  Trnava : Trnavská univerzita, 2007
  ISBN 978-80-8082-127-2
  rotačný pohyb ťažisko tuhé teleso rigid body rotation motion kinetická energia vektory
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 4. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť II (CD ROM)
  Ožvoldová Miroslava  Kvetan Karol ; M1000 Dillinger Juraj ; J160 Halusková Soňa ; J160 Štubňa Igor ; M210 Jančuška Igor ; M1000 Červeň Ivan ; E150 Holá Oľga ; C5280 Čerňanský Peter Ballo Peter ; E060 Krempaský Július ; E150
  Trnava : Trnavská univerzita, 2007
  ISBN 978-80-8082-128-9
  gravitačné pole elektrický prúd magnetostatika Electrostatics electrostatic field charge
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 5. Fyzika I
  Ožvoldová Miroslava ; M210  Ballo Peter ; E060 Hlaváčová J. Laurinc Viliam ; C5280 Štubňa Igor Braciník Juraj Budinský Ján Dillinger Juraj ; J160 Holá Oľga ; C5280 Macáková Mária ; J160 Červeň Ivan Gibová Zuzana Halusková Soňa ; J160 Jamnický I. Krajčovič Jozef ; M1000 Sučáková Alena Kvetan Karol ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  2002
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 6. Trénink atletických disciplín / [aut.]Vacula,Jindřich a kol
  Vacula Jindřich 
  3.změněné vyd.
  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983 . - 404 s : Tab.,lit
  učebnica
  book

  book