Search results

 1. Moderné diagnostické metódy v medicíne \\ (fyzikálno-chemické aspekty)
  Bottyánová Alžbeta ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104441
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty)
  Marčeková Michaela ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118544
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Moderné diagnostické metódy v medicíne \\ (fyzikálno-chemické aspekty)
  Bračíková Lucia ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111116
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Moderné terapeutické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Staňová Veronika ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111282
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Moderné diagnostické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Batárová Kinga ; 045280  Holá Oľga (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102253
  bakalárska práca
  book

  book