Search results

 1. `Videofilm ``Pohybová rovnica``
  Holá Oľga ; C5280 
  2006
  video - kazeta
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  book

  book

 2. `Videofilm ``Zariadenie na ožarovanie materiálov``
  Holá Oľga ; C5280 
  2006
  video - kazeta
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  book

  book

 3. `Videofilm ``Elektrostatické pole``
  Holá Oľga ; C5280  Lukeš Vladimír ; C5280
  2006
  video - kazeta
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  book

  book

 4. `Videofilm ``Rádioaktivita``
  Holá Oľga ; C5280  Lukeš Vladimír ; C5280
  2006
  video - kazeta
  CAH - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
  book

  book