Search results

 1. Chemický priemysel v zrkadle dejín: jadrovochemický priemysel na Slovensku / aut. Michal Uher, Viktor Milata, Dušan Bortňák, Oľga Holá, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon
  Uher Michal  Milata Viktor ; 048140 Bortňák Dušan ; 048140 Holá Oľga Sabol Miroslav Hallon Ľudovít
  Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / . S. [9]
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. O aplikáciách ionizujúceho žiarenia - v prednáškach na stredných školách
  Holá Oľga ; C5280 
  XXXIV. Dny radiační ochrany, Třeboň, 5.11. - 9.11.2012 : . s.70
  ionizujúce žiarenie, radiačná ochrana video-films
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. New trends in education of physics at secondary school
  Holá Oľga ; C5280 
  New trends in physics = Nové trendy ve fyzice. NTF 2012 : . s.218-221
  lecture-experimental tours multimedia tools video-films experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Natural science in our life today and tomorow
  Holá Oľga ; C5280 
  Badania w dydaktyce fizyki (Research in didactics of physics) . s.22-26
  science by game public activities
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Natural Science in our life Today and Tomorrow
  Holá Oľga ; C5280 
  5th International Conference research in Didactics of the Sciences - DidSci, Krakow, June 27-29 2012 : . s.52
  popularization of science chemical fair science by game
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. New Forms of Education in the Field of Radiation Protection
  Holá Oľga ; C5280 
  9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference : . s.127-136
  multimedia video film library methods of education
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Experience of the lecture-experimental tours at secondary schools
  Holá Oľga ; C5280 
  5th International Conference research in Didactics of the Sciences - DidSci, Krakow, June 27-29 2012 : . s.51
  lecture-experimental tours multimedia tools experiments
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 8. Fyzikálne hry, hračky a jednoduché pokusy na prednáškovo-experimentálnych turné
  Holá Oľga ; C5280 
  Tvorivý učiteľ fyziky V : . s.109-115
  fyzikálne hračky pokusy demonštrovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. The Application of Multimedia at the Lecture-experimental Tours at Secondary School
  Holá Oľga ; C5280 
  ICTE Journal - International Journal of Information and Communication Technologies in Education . Vol. 1, 2012/1 (2012), s.17-25
  lecture-experimental tours multimedia video-films
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Radiačná ochrana na stredných školách - nové formy vzdelávania
  Holá Oľga ; C5280 
  XXXIII. dni radiačnej ochrany. Zborník abstraktov : . s.145
  rádioaktivita radiačná ochrana výjazdové prednášky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article