Search results

 1. Extremely low frequency signal acquisition, recording and analysis / aut. Franz Peter Zantis, Ján Hribik, Daniela Ďuračková
  Zantis Franz Peter  Hribik Ján Ďuračková Daniela ; 033000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 67, No. 3 (2016), s. 185-191
  extremely low frequencies ELF ELF signals receiver signal recording
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jee.2016.67.issue-3/jee-2016-0026/jee-2016-0026.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Application of microcontrollers and development programming environments for mechatronic systems
  Kukučka Marek ; E400  Fuchs Peter ; E400 Hribik Ján ; E030
  Present Day Trends of Innovation 4 : . s. 298-305
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Repetition Rate Method of the Air Flow Velocity Measurement
  Hribik Ján ; E030  Bobek Peter ; E030 Fuchs Peter ; E400
  Radioelektronika 2013 : . s.166-168
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Average Value Evaluation of the Distorted Pulse Signal
  Hribik Ján ; E030  Boriš Martin ; E030 Fuchs Peter ; E400
  IMEKO 2013 : . s.102-107
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Teplotné obmedzenia dovoleného stratového výkonu a prúdu tranzistorov
  Hribik Ján ; E030  Bobek Peter ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 6 (2013), s.21-22
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Vývojová doska k mikroradičom rady MSP430G2
  Mičian Matej ; E040  Hribik Ján ; E030 Harťanský René ; E040
  ŠVOČ 2013 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác . s.CD ROM, s. 137-142
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. PWM and SigmaDelta Modulation in Audio Frequency Power Class D Amplifiers
  Boriš Martin ; E030  Bobek Peter ; E030 Hribik Ján ; E030
  ELITECH´12 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Active Power Factor Correction in Switched Mode Power Supplies
  Bobek Peter ; E030  Boriš Martin ; E030 Hribik Ján ; E030
  ELITECH´12 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Comparison of Errors in Class D Power Amplifiers with PWM and Sigma-Delta Modulation
  Hribik Ján ; E030  Boriš Martin ; E030 Fuchs Peter ; E400 Nováček Martin ; E030
  New Trends in Signal Processing 2012 : . , s.68-72
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Synchrónne usmernenie
  Stančiak Michal ; E  Hribik Ján ; E030
  ŠVOČ 2012 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác . s.CD-ROM, s. 169-175
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article