Search results

 1. Logistika / aut. Andrej Dupaľ
  Dupaľ Andrej 
  1. vyd.
  Bratislava Sprint 2 2018 . - 287 s.
  ISBN 978-80-89710-44-7
  podniková logistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 2. Manažment výroby
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  Bratislava : Sprint, 2008 . - 325 s
  ISBN 80-89085-00-6
  manažment výroby
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF8110
  book

  book

 3. Manažment projektov
  Dupaľ Andrej  Majtán Miroslav
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2003 . - 202 s
  ISBN 80-225-1776-3
  manažment projektový
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 4. Manažment výroby
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  Bratislava : Wxpol, 2002 . - 467 s
  ISBN 80-968881-0-2
  manažment výrobný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 5. Logistika
  Stern Juraj  Dupaľ Andrej
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 1999 . - 161 s
  ISBN 80-225-1142-0
  logistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Manažment výroby 2
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  1.
  Bratislava : Ekonóm, 1998 . - 243 s
  ISBN 80-225-1059-9
  manažment výrobný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4000
  book

  book

 7. Manažment výroby 1
  Leščišin Michal  Stern Juraj Dupaľ Andrej
  1.
  Bratislava : Ekonóm, 1998 . - 295 s
  ISBN 80-225-0911-6
  manažment výrobný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4000
  book

  book

 8. Vnútropodnikový manažment výroby
  Dupaľ Andrej 
  Bratislava : Ekonóm, 1998 . - 157 s
  ISBN 80-225-0959-0
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book