Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu15039 ask^"
 1. Použitie EPR spektroskopie v materiálovom inžinierstve
  Mazúr Milan ; C5210  Valko Marián ; C5210
  prvé
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008 . - 119 s
  ISBN 978-80-227-2937-6
  EPR spektroskopia, materálové inžinierstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Použitie NMR spektroskopie v materálovom inžinierstve
  Mazúr Milan ; C5210  Valko Marián ; C5210
  prvé
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008 . - 119 s
  ISBN 978-80-227-2936-9
  NMR spektroskopia, materálové inžinierstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book