Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu15059 dbp^"
 1. Výpočet vybraných parametrov ČOV
  Bellová Zuzana ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 20.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156443
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Procesy odstraňovania fosforu z odpadovej vody
  Daňová Patrícia ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165026
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Zrážanie a opätovné získavanie fosforu na ČOV
  Daňová Patrícia ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 14.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144999
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Odstraňovanie fosforu z biologicky vyčistenej odpadovej vody
  Jagnešáková Monika ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 14.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135722
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
  Žulkovský Ján ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 20.06.2019 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151214
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
  Karlovská Ines ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126381
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
  Guzikiewiczová Eva ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126558
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov - aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu
  Petrová Alexandra ; 046000  Drtil Miloslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 20.06.2018 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119501
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Výpočet aktivácie s odstraňovaním dusíka a fosforu - nitrifikácia s predradenou denitrifikáciou a biologicko chemické odstraňovanie fosforu
  Bienská Zuzana ; 046000  Drtil Miloslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 20.06.2018 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127199
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora
  Bergelová Nikola ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117889
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.