Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu15059 ddz^"
 1. Dávkovanie solí Fe a Al do odpadových vôd a ich vplyv na vybrané procesy v stokovej sieti a ČOV
  Kožárová Bibiána ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 09.08.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152544
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd
  Kecskésová Stanislava ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 04.08.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136566
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd - možnosti využitia nitritácie a denitritácie
  Imreová Zuzana ; 046290  Drtil Miloslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 30.08.2016 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100674
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Využitie železitých a hlinitých solí na ČOV, stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu
  Pavúk Ján ; 046290  Drtil Miloslav (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 26.06.2015 ; 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101210
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Využitie pružných polyuretánových pien v chémii a technológii vody : Obh. 12.11.1991 / [aut.]Drtil,Miloslav
  Drtil Miloslav ; C6290 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 108 s : Obr.,tab.,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.