Search results

 1. Vplyv pôsobenia kyselín na dentálne materiály
  Pipíšková Andrea ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; Date of acceptation : 30.05.2022 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164014
  diplomová práca
  book

  book

 2. Príprava polymérnych gélov a ich využitie na čistenie želatínovej fotografie
  Vargová Zuzana ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 02.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157606
  diplomová práca
  book

  book

 3. Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie
  Grešová Dušana ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143168
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii
  Ďuricová Barbora ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143162
  diplomová práca
  book

  book

 5. Štúdium spektroskopických vlastností fotografií 20. storočia
  Ivaňová Monika ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136221
  diplomová práca
  book

  book

 6. Príprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňou
  Blažek Patrik ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136234
  diplomová práca
  book

  book

 7. Vplyv účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na fotografie
  Olejárová Jana ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136353
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vplyv spojív na stabilitu farebnej vrstvy na báze kyseliny karmínovej
  Vorčáková Dominika ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128679
  diplomová práca
  book

  book

 9. Svetelná stabilita kolorantov na báze antrachinónov
  Fiamová Petra ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121150
  diplomová práca
  book

  book

 10. Stabilita potlačených obalových materiálov
  Štromajer Zuzana ; 049160  Jančovičová Viera (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 542

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103217
  diplomová práca
  book

  book