Search results

 1. Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
  Haberová Katarína ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo ; Degree program : D-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136543
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
  Machatová Zuzana ; 049160  Jančovičová Viera ; 049160 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.21. technológia makromolekulových látok ; Degree program : D-TPOLMI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97572
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Štúdium niektorých vlastností ochranných lakov na báze polysiloxánov pre osadené dosky plošných spojov : Obh. 12.9.1991 / [aut.]Jančovičová,Viera
  Jančovičová Viera ; C9160 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 140 s : Obr.,tab.,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book