Search results

 1. Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorov
  Pinčeková Lucia ; 048140  Berkeš Dušan ; 048140 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125762
  bakalárska práca
  book

  book

 2. CIAT v syntéze N-substituovaných aminokyselín
  Bilasová Valéria ; 048140  Berkeš Dušan ; 048140 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111106
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Konformačne obmedzené analógy imunomodulátora FTY720
  Mokrý Filip ; 048140  Berkeš Dušan (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92841
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Fluorescenčne značené analógy prvého inhibítora vnútrobunkového prenosu ceramidov HPA-12
  Miháľová Martina ; 048140  Berkeš Dušan (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92835
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Štúdium cyklizácií N-haloacyl g-oxo-a-aminokyselín
  Zeman Marián ; 048140  Berkeš Dušan (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92942
  bakalárska práca
  book

  book

 6. DOTA substituované analógy HPA-12 - markery pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET)
  Štekláč Vladimír ; 048140  Berkeš Dušan (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101755
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Syntéza a štúdium nových analógov karnozínu
  Leto Peter ; 048140  Berkeš Dušan (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101807
  bakalárska práca
  book

  book