Search results

 1. Aplikovaná molekulová spektroskopia
  Milata Viktor ; C8140  Segľa Peter ; C2190 Brezová Vlasta ; C5210 Gatial Anton ; C5210 Kováčik Vladimír Miglierini Marcel ; E060 Stankovský Štefan ; C8140 Šima Jozef ; C2190
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008 . - 600 s
  ISBN 978-80-227-2960-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Aplikovaná molekulová spektroskopia

  book

 2. Vybrané metódy molekulovej spektroskopie
  Milata Viktor ; C8140  Segľa Peter ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 420 s
  ISBN 978-80-227-2618-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 3. Spectral methods in Chemistry
  Milata Viktor ; C8140  Segľa Peter ; C2190
  2004
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2004
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book