Search results

Records found: 330  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu16883 xcla^"
 1. 4-Chinolónové liečivá a ich perspektíva / aut. Viktor Milata
  Milata Viktor ; 048140 
  Book of abstracts of the 11th International Conference on Chemical Technology . S. 14-14
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Isomerizational and Conformational Study of 3-Cyclopropylamino-2-Methylsulfonyl Propenenitrile / aut. Júlia Polovková, Martin Gróf, Anton Gatial, Jozef Kožíšek, Nadežda Prónayová, Viktor Milata
  Polovková Júlia  Gróf Martin Gatial Anton ; 045210 Kožíšek Jozef Prónayová Nadežda Milata Viktor ; 048140
  Scientific Meeting of Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics Bratislava 2024 : . S. 101-107
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Vydavateľská činnosť slovenskej chemickej spoločnosti od roku 1942 do roku 2023 / aut. Viktor Milata, Michal Uher
  Milata Viktor ; 048140  Uher Michal
  ChemZi : 75. zjazd chemikov, zborník abstraktov . Roč. 19, č. 1 (2023), s. 100-101
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Synthesis of Pyrazoloazepines from 5-Aminopyrazoles and Study of Their Cytotoxicity in Cancer Treatment / aut. Branislav Pavilek, Dušan Bortňák, Jakub Šofranko, Lucia Šofranková, Jana Špaldová, Katarína Elefantová, Petra Olejníková, Ivana Žídeková, Daniel Végh, Svetlana Dokupilová, Peter Mikuš, Albert Breier, Viktor Milata
  Pavilek Branislav ; 048140  Bortňák Dušan ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šofranková Lucia ; 043000 Špaldová Jana ; 043000 Elefantová Katarína ; 043000 Olejníková Petra ; 043000 Žídeková Ivana ; 040630 Végh Daniel ; 048140 Dokupilová Svetlana Mikuš Peter Breier Albert ; 043000 Milata Viktor ; 048140
  European Journal of Organic Chemistry . Vol. 26, iss. 25 (2023), s. [1-9], art. no. e202300410
  https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S1434193X23007375
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. 1,3,5-triazíny a ich synteticko-biologický potenciál / aut. Viktor Milata, Branislav Pavílek, Dušan Bortňák, Daniel Végh
  Milata Viktor ; 048140  Pavílek Branislav Bortňák Dušan ; 048140 Végh Daniel ; 048140
  ChemZi : 75. zjazd chemikov, zborník abstraktov . Roč. 19, č. 1 (2023), s. 96-96
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Předsedové organizací slovenských chemiků do konce 20. století / aut. Pavel Drašar, Viktor Milata
  Drašar Pavel  Milata Viktor ; 048140
  Chemické listy . Vol. 117, iss. 10 (2023), s. 641-646
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Indukované štiepenie N-N a C-F väzieb aromatických perfluórovaných hydrazónov - nová metóda syntézy aromatických a heteroaromatických nitrilov a 2,3,5,6-tetrafluóranilínu / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Branislav Pavílek, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Pavílek Branislav Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : 75. zjazd chemikov, zborník abstraktov . Roč. 19, č. 1 (2023), s. 165-166
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Polychlórované bifenyly Strážske - minulosť a súčasnosť / aut. Ladislav Štibrányi, Viktor Milata, Ján Híveš
  Štibrányi Ladislav ; 048140  Milata Viktor ; 048140 Híveš Ján ; 042120
  ChemZi : 75. zjazd chemikov, zborník abstraktov . Roč. 19, č. 1 (2023), s. 114-115
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Potenciálne využitie derivátov fluórovaných chinolónov ako anti-alzheimerík / aut. Dana Hajduová, Viktor Milata
  Hajduová Dana ; 040000  Milata Viktor ; 048140
  Chémia a technológie pre život, 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : . S. 107-108
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Addendum / aut. Viktor Milata
  Milata Viktor ; 048140 
  Chemické listy . Vol. 116, iss. 4 (2022), s. 277-278
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.