Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu17475 dbp^"
 1. Návrh spaľovne čistiarenského kalu
  Škutová Lenka ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148833
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
  Tomka Marek ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 23.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158598
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
  Čičková Silvia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141832
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Lojdl Beata ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 13.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141856
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
  Tulipánová Alexandra ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 15.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158450
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
  Vavro Martin ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140030
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
  Tothová Karolína ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140026
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
  Hrnková Lucia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 20.06.2019 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139949
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíka
  Miklušáková Klaudia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 20.06.2018 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119462
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku
  Jankovičová Barbora ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 20.06.2018 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127207
  bakalárska práca
  book

  book