Search results

 1. Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
  Čičková Silvia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141832
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
  Tulipánová Alexandra ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158450
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Lojdl Beata ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141856
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
  Hrnková Lucia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139949
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
  Tothová Karolína ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140026
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
  Vavro Martin ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140030
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku
  Jankovičová Barbora ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127207
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíka
  Miklušáková Klaudia ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119462
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionafty
  Gombár Peter ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119417
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Návrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciou
  Božoňová Michaela ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110427
  bakalárska práca
  book

  book