Search results

 1. Štúdium možností predúpravy kukuričného odpadu pre zvýšenú produkciu bioplynu
  Barbušová Jana ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139295
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Anaerobic digestion of waste materials with high content of nitrogen and sulphur
  Chávez Fuentes Juan José ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111960
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Predspracovanie biologicky rozložiteľných odpadov s cieľom zvýšenia produkcie bioplynu
  Czölderová Marianna ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 30.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100672
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Produkcia bioplynu z obnoviteľných zdrojov energie
  Špalková Viera ; 046290  Hutňan Miroslav (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : D-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86591
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Modelovanie bioreaktorov v čistení odpadových vôd : Obh. 23.6.1992 / [aut.]Hutňan,Miroslav
  Hutňan Miroslav ; C6290 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1992 . - 159 s : Obr.,tab.,grafy,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book