Search results

 1. Využitie anaeróbnych procesov v čistení odpadových vôd a spracovaní organických materiálov
  Hutňan Miroslav ; C6290 
  Obháj.: 16.6.2003
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003 . - 25 s príloha
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book