Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu17628 auc^"
 1. Zisťovanie príčin vzniku požiarov / aut. Karol Balog, Danica Kačíková, Jozef Martinka ; rec. Anton Osvald, Maroš Soldán, Petr Kučera
  Balog Karol ; 065000  Kačíková Danica Martinka Jozef ; 065300 Osvald Anton (rec.) Soldán Maroš ; 065100 (rec.) Kučera Petr (rec.)
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2015 . - 295 s.
  ISBN 978-80-228-2831-4
  požiare horľavé látky príčiny požiarov
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Technika životného prostredia
  Černecký Jozef  Neupauerová Andrea Janoško Ivan Soldán Maroš ; M5000
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010 . - 274 s
  ISBN 978-80-228-2161-2
  životné prostredie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Technika životného prostredia Ovzdušie / aut. Jozef Černecký, Andrea Nepauerová
  Černecký Jozef  Nepauerová Andrea Soldán Maroš ; 065100 Janoško Ivan
  1. vyd.
  Zvolen Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2010 . - 274 s.
  ISBN 978-80-228-2461-2
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF9100
  book

  book

 4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v učiteľskej praxi : Učebný text z podpory grantu ESF SOP ĽZ 2004-1-177
  Tureková Ivana ; M5000  Balog Karol ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 100 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-05-2
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi
  Soldán Maroš ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 155 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-06-9
  odpady ekologické materiály
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.