Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu17628 dbp^"
 1. Vodíkové technológie z pohľadu bezpečnosti a životného prostredia
  Jemalová Dominika ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148214
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza rizík vo vybranej prevádzke
  Kovács František ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153295
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Hodnotenie emisií prachových častíc v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s.
  Bartoňová Radoslava ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 18.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139744
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium fotochemickej degradácie kongočervene
  Krajčovič Matúš ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132120
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Bezpečnosť vodíkových technológií a ich využitie v automobilovom priemysle
  Hanuláková Laura ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131990
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Štúdium bezpečnosti vodíkových palivových článkov
  Fehér László ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 20.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132108
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Fotokatalytická degradácia nebezpečných látok
  Hutta Viliam ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 20.06.2016 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132044
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Hodnotenie chemickej bezpečnosti ovocných destilátov
  Vyskočová Gabriela ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 20.06.2016 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131969
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látok
  Jakub Dávid ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety red mud sorption sorpcia červený kal
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89066
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
  Vargová Mária ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety red mud black nickel mud phenol adsorption sorption adsorbents fenol červený kal adsorbenty adsorpcia sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78730
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book