Search results

Records found: 100  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu17628 ddp^"
 1. Návrh efektívneho systému riadenia odpadového hospodárstva vo výrobnej spoločnosti
  Juriš Tomáš ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 07.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164356
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Technické a technologické možnosti špecificky navrhnutého procesu úpravy vody
  Odziomek Pavol Samuel ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 07.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164188
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Environmentálne prijateľné spracovanie odpadu z kávy
  Ondriš Filip ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158445
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie kvality ovzdušia v okolí vybranej spoločnosti
  Škutová Radoslava ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151864
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie oxidačných procesov pri degradácii paracetamolu z vodných roztokov
  Mihelová Martina ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151344
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie AOP pri odstraňovaní fenolických látok
  Balková Lívia ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151336
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zhodnotenie vplyvu emisií zo Slovenských elektrární, a.s. Mochovce na životné prostredie
  Položániová Viktória ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 03.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144147
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Sorpcia nebezpečných látok na aktivovaných sorbentoch
  Lipták Peter ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 04.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143534
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Odstraňovanie farebných látok z vody progresívnymi metódami
  Režná Lenka ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 04.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143542
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Nakladanie s odpadmi vo firme Plastic Omnium Intelligent Exterior System s.r.o.
  Kobelárová Petra ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 04.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143539
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book