Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu17628 ddz^"
 1. Meranie a modelovanie emisií pachových látok z procesu vysokoteplotného sušenia dreva pri výrobe drevotrieskových dosák
  Velič Annamarie ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 19.08.2020 ; bezpečnostné vedy ; D-IBE . - 105 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109180
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí
  Prachová Michaela ; 065000  Soldán Maroš ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 21.08.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; D-INBE . - 138 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153038
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vývoj a využitie vodíkového generátora ako alternatívneho zdroja energie
  Kuracina Marcel ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 24.08.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; D-INBE . - 135 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132553
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie degradability rezných kvapalín
  Štefko Tomáš ; 065000  Soldán Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 24.08.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; D-INBE . - 95 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132554
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium sorpčných vlastností vybraných alternatívnych odpadov pri odstraňovaní 3,5 - dichlórfenolu
  Kobetičová Hana ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 26.08.2015 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; D-IBE . - 146 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UBEK, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101474
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov : dizertačná práca
  Ševčíková Janka ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 21.08.2014 ; 198 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety acid tars gudróny zdravotné riziká riziková analýza environmentálne riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104053
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov : dizertačná práca
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 21.08.2014 ; 198 . - 111s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bioethanol fermentation biosorption duckweed biomass biosorpcia Lemna minor bioetanol plynová chromatografia infračervená spektrometria škrob biomasa fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91475
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.09.2014 ; 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami : dizertačná práca
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 21.08.2014 ; 198 . - 110s CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety black nickel mud ozonization red mud ozonizácia FTIR GC-MS červený kal
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91413
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch : dizertačná práca
  Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013 . - 108 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety polycyclic aromatic hydrocarbons nebezpečný odpad polycyklické aromatické uhľovodíky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63879
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book