Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu18264 avs^"
 1. Natural processes of wastewater treatment - actual status in CEE countries : GWP CEE Regional Study (Questionnaire study)
  Bodík Igor ; C6290  Boscornea Corina Istenič Darja Zakharchenko Mykhilo
  Stockholm : Global Water Partnership, 2012 . - [43
  výskumná správa
  GHG - Works carried in Internet
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  book

  book

 2. Stanovenie biologickej rozložiteľnosti vzoriek v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach : Záverečná práca pre HZ medzi Evonic Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča a FCHPT STU Bratislava
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2012 . - 14 s
  odpadové vody membrány energia
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Poloprevádzkové membránové čistenie priemyselných odpadových vôd deemulgačnej stanice Fagor Ederlan Slovakia a.s., Žiar n/Hronom : Správa vypracovaná v rámci HZ 019/2012
  Bodík Igor ; C6290  Mackuľak Tomáš ; C6290 Mosný Michal ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2012 . - 14 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Jednostupňová regenerácia membránových modulov pre ASIO Brno : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 027/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 18 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Chemický protokol na regeneráciu membrán : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 026/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 18 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Laboratórne modelovanie čistenia odpadových vôd zo skládky Banská Bystrica - Šálková : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 045/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 19 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Laboratórne a poloprevádzkové modelovanie čistenia odpadových vôd z deemulgačnej stanice Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Žiar n/Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 01/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 21 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Laboratórne modelovanie anaeróbnej fermentácie srvátky z Rajo Bratislava : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 023/2011
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 16 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Možnosti využitia enzýmatických zmesí na zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd v PSA Peugeot Trnava : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 025/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 23 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Predbežné laboratórne skúmanie biologickej rozložiteľnosti priesakovej skládkovej vody z oblasti Žiar nad Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 066/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 17 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book