Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu18264 dbp^"
 1. Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva
  Buková Erika ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; potravinárstvo ; B-POVYKO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153588
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Výpočet energetického potenciálu kuchynských odpadov pre vybrané mestá na Slovensku
  Švorcová Lívia ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156471
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tepelný rozklad farmaceutík v procesoch sušenia a spaľovania
  Zaťko Matúš ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chémia ; B-BBFFCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158506
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
  Ščavnická Kristína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 23.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162511
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôd
  Černáková Linda ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 21.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149011
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Využitie zeolitov na sorpciu farmaceutík z odpadových vôd
  Hrancová Natália ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 14.07.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141908
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
  Čegiňová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 20.06.2019 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135850
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
  Toporcerová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126621
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
  Bartók Zoltán ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 20.06.2019 ; 5.2.17. chemické inžinierstvo ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129278
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Antibiotiká v procese čistenia odpadových vôd
  Uličná Miriam ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111329
  bakalárska práca
  book

  book