Search results

 1. Plazmový nástroj na úpravu priestorových objektov : č. prihlášky: 40-2020, dátum zverejnenia dizajnu: 8.6.2020 / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020 . - 2 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/40-2020
  prihl.dizajnu
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book