Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu188 ask^"
 1. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  1. vyd.-dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-3010-5
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI6000
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  book

 2. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-3011-2
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI72100
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  book

 3. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-2587-3
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI104110
  book

  book

 4. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 137 s
  ISBN 80-227-2413-0
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI10100
  book

  book

 5. Odborné kreslenie pre 3. ročník SOU
  Gánovský Andrej  Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Alfa-press, 2004 . - 138 s
  ISBN 80-89004-84-9
  skriptá
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Elektrotechnika motorových vozidiel pre 3. ročník SOU
  Pavlis S.  Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Alfa-press, 2004 . - 289 s
  ISBN 80-89004-79-2
  elektrotechnika motorové vozidlá
  skriptá
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Technická dokumentácia a CAD : Cvičenia z AutoCADu / Aut.:Veselovský, J. a kol.
  Veselovský Ján ; E180  Hučko Branislav ; E180 Kalaš Andrej ; E180 Radošinský Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 131 s
  ISBN 80-227-1651-0
  AutoCAD CAD
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI159100
  SJF0100
  book

  book

 8. Tvorba technickej dokumentácie : Návody na cvičenia / [aut.] Veselovský,J.; Cestrová,Z.; Mrva,Š.
  Veselovský Ján ; E180  Cestrová Zora Mrva Štefan
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991 . - 298 s
  ISBN 80-227-0365-6
  kreslenie technické
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Strojové prvky a systémy : Cvičenia - semestrálny projekt / [aut.] Veselovský,Ján; Smola,Alfonz
  Veselovský Ján ; E180  Smola Alfonz ; E020
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 98 s
  ISBN 80-227-0100-9
  svetelná technika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI10100
  book

  book

 10. Technické kreslenie / [aut.] Veselovský,J.; Cestrová,Z
  Veselovský Ján ; E180  Cestrová Zora
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 182 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.