Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu188 avs^"
 1. Metódy hodnotenia akosti svetelnotechnických vlastností svietidiel : Výskumná úloha číslo El F 79/5
  Horňák Pavel (Research team head)  Veselovský Ján ; E180 Berger Otto Bakarov Christo
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 138 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Kreslenie schém pomocou počítača PMD 85-2 : Číslo úlohy A 08-333-811/01.E02
  Veselovský Ján (Research team head) ; E180 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 13 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Hlavné úlohy v oblasti rozvoja svetelnej techniky do roku 2000 : Výskumná úloha F-497
  Horňák Pavol (Research team head) ; E130  Berger Otto Smola Alfonz ; E020 Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 27 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Ukončenie prevádzky A1. ČÚ. 04 Zneškodňovanie chrompiku a dowtermu. Likvidácia dowteru : Čiastková správa ÚŠP RVT a 01-125-818
  Kalousek Milan (Research team head)  Rajčok Matúš Veselovský Ján ; E180 Böhmer Branislav Malík Stanislav Mihálik Ján Zubal Rudolf ; E190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 63 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Analýza požiadaviek na správne osvetlenie priemyselných priestorov
  Veselovský Ján ; E180  Horňák Pavel Bakarov Christo Kováčová Jozefína
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1976 . - 105 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Zohľadnenie výrobných chýb pri výpočte rotačne súmerných reflekorov : Výskumná správa ELF 75/2
  Veselovský Ján ; E180  Horňák Pavol ; E130
  Braislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 55 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Výskum dynamického a tepelného namáhania vinutí transformátorov pri skrate : Výskumná úloha RS-03-124-003: Nová koncepcia distribučných transformátorov pre bytovú výstavbu a iné účely
  Jarošek Jozef (Research team head)  Vronský Mojmír (Research team head) Hanulák Ernest Poděbradský Jiří Apalovičová Ružena Babirád Jozef ; E260 Kalousek Milan Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - preruš. str
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Opotrebovanie konštrukčných materiálov v egresívnom prostredí : Výskumná úloha č. El F 71/4
  Veselovský Ján ; E180  Važan Milan
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1972 . - 49 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.