Search results

 1. Optimal Operation of Batch Membrane Processes / aut. Radoslav Paulen, Miroslav Fikar
  Paulen Radoslav  Fikar Miroslav ; 047220
  1st ed.
  Cham Springer 2016 . - 158 s.
  ISBN 978-3-319-20474-1
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 2. Experimentujeme s tepelno-opticko-mechanickou sústavou TOM1A : Návrh regulátorov z dynamických tried 0 a 1 / aut. Mikuláš Huba, Peter Ťapák, Tomáš Huba ; rec. Miroslav Fikar, Danica Rosinová
  Huba Mikuláš ; 030400  Ťapák Peter ; 030400 Huba Tomáš ; 030400 Fikar Miroslav ; 047000 (rec.) Rosinová Danica ; 030400 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2015 . - 200 s.
  ISBN 978-80-89316-13-7
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Priame adaptívne riadenie systémov so vstupným dopravným oneskorením aut. Ján Murgaš, Ľudovít Farkas
  Murgaš Ján ; E011  Farkas Ľudovít ; E011 Alexík Mikuláš (rec.) Fikar Miroslav ; C7220 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : FELIA, 2014 . - 116 s.
  ISBN 978-80-971512-5-6
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Priame adaptívne riadenie spojitých procesov
  Murgaš Ján ; E011  Poliačik Michal Alexík Mikuláš (rec.) Fikar Miroslav (rec.) ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-4109-5
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov : Multimodelový prístup
  Polóni Tomáš ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Fikar Miroslav (rec.) ; C7220 Dostál Peter (rec.) Veselý Vojtech (rec.) ; E011
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 132 s., 48 obr., 10 tab
  ISBN 978-80-227-3788-3
  spaľovacie motory prediktívne riadenie predictive control combustion engines
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF11100
  Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov

  book

 6. Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2
  Fikar Miroslav ; C7220  Malíková Ľudmila Staroňová Katarína Vávrová Ľuboslava Beblavá Emília Čirka Ľuboš ; C7220 Bajúszová Zita Halák Peter Hanout Zdenko Beblavý Miroslav (rec.) Huba Mikuláš (rec.) ; 030400 Mlynarovič Vladimír (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : FSEV UK v Bratislave, 2012 . - 357 s
  ISBN 978-80-970360-3-4
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Riadenie procesov
  Bakošová Monika ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  2008
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 1-193
  ISBN 978-80-227-2841-6
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 8. Process Modelling, Identification and Control
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Springer Berlin Heidelberg, 2007 . - 408 s
  ISBN 978-3-540-71969-4
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  book

  book

 9. Dynamická optimalizácia procesov
  Fikar Miroslav ; C7220 
  2007 . - 161
  ISBN 978-80-89316-08-3
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 10. Process modelling, identification and control 2. Identification and Optimal Control.
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  2004 . - 260s
  ISBN 80-227-2132-8
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book