Search results

 1. Moodle 2: príručka učiteľa
  Fikar Miroslav ; C7220 
  Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2011 . - 157 s
  príručka
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 2. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 2 : Identifikácia a optimálne riadenie
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2004 . - 267 s
  ISBN 80-227-2134-4
  automaticky ovládané alebo riadené stroje a procesy automatické riadiace systémy a regulátory
  príručka
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0500
  book

  book

 3. Process Modelling, Identification and Control 1 : Models and Dynamic Characteristics of Continuous Processes
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 170 s
  ISBN 80-227-1331-7
  automaticky ovládané alebo riadené stroje a procesy automatické riadiace systémy a regulátory
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0500
  book

  book