Search results

 1. Systémy na riadenie výučby (LMS)
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010 Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-89316-01-4
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 2. Autori e-vzdelávania
  Huba Mikuláš ; E010  Bisták Pavol ; E010 Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 204 s
  ISBN 978-80-89316-02-1
  e-vzdelávanie
  skriptá
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  book

  book

 3. Základy automatizácie : Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie
  Bakošová Monika ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220 Čirka Ľuboš ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003 . - 153 s. Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-1831-9
  automatizácia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT250000
  book

  book

 4. Metódy počítačového spracovania dát
  Bakošová Monika ; C7220  Maťko Jozef Karšaiová Mária ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220 Vasičkaninová Anna ; C7220 Lazničková Diana
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 105 s
  ISBN 80-227-1240-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT218005
  book

  book

 5. Identifikácia systémov
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 112 s
  ISBN 80-227-1177-2
  stochastické procesy teória systémov náhodné procesy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT54000
  FEI1000
  book

  book

 6. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1 : Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov
  Mikleš Ján ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 192 s. Tab.,grafy,lit.,index
  ISBN 80-227-1289-2
  teória riadiacich systémov automatizované systémy riadenia modelovanie riadiacich systémov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT101000
  FEI0101
  MTF1110
  book

  book