Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu19054 avs^"
 1. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0229/08
  Paulová Iveta (Research team head) ; M300  Mĺkva Miroslava (Research team member) ; M4000 Kučerová Marta (Research team member) ; M4000 Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Horňák František (Research team member) ; M4000 Tibenská Zuzana (Research team member) ; M4000 Marton Michal (Research team member) ; M190 Lestyánszka Škůrková Katarína (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  manažérstvo kvality konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Návrh metodickej realizácie a štruktúry technických činností pri zavádzaní a previerke systémov riadenia akosti
  Linczényi Alexander ; M300  Kučerová Marta ; M4000 Jedlička Milan ; M190 Molnár Pavol ; M190 Šrubařová Ružena ; M300 Vaňová Jaromíra ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1992
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Návrhy na zefektívnenie toku informácií v podmienkach SVŠT Bratislava
  Linczényi Alexander (Research team member) ; M300  Marko Jozef (Research team member) ; M Kroupa Miroslav (Research team member) Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Kolčiterová Alžbeta (Research team member)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1987 . - 58 s
  tok informácií
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book