Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu19139 amg^"
 1. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. New Stream Cipher Designs : The eSTREAM Finalists / Ed.: Robshaw, M., Billet, O.
  Robshaw Matthew (Editor)  Billet Olivier (Editor)
  Berlin : Springer Verlag London, 2008 . - 293 s
  ISBN 978-3-540-68350-6
  šifrovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Decrypted Secrets : Methods and Maxims of Cryptology
  Bauer Friedrich L 
  4th rev.and ext. ed.
  Berlin : Springer Verlag London, 2007 . - 524 s
  ISBN 3-540-24502-2
  šifrovanie dešifrovanie bezpečnosť informačných systémov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Codes the Guide to Secrecy from Ancient to Modern TImes
  Mollin Richard A. 
  Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2005 . - 679 s
  ISBN 1-58488-470-3
  kódovanie kódy ochrana informácií
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Codes and Ciphers : Julius Caesar, the enigma and the internet
  Churchhouse Robert F. 
  Cambridge : Cambridge University Press, 2002 . - 204 s
  ISBN 0-521-00890-5
  šifrovanie kódy čipy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Covering Codes / Cohen, G. a i.
  Cohen Gérard  Honkala Iiro Litsyn Simon Lobstein Antoine
  Amsterdam : Elsevier Science B.V., 1997 . - 542 s
  ISBN 0-444-82511-8
  kódovanie šifrovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Codes, Ciphers and Secret Writing
  Gardner Martin 
  New York : Dover Publications, 1984 . - 96 s
  ISBN 0-486-24761-9
  šifrovanie kódy čipy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.