Search results

 1. The Ultimate CSS Reference
  Olsson Tommy  O´Brien Paul
  1. vyd.
  SitePoint, 2008 . - 420 s
  ISBN 978-0-9802858-5-7
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Nákup a riadenie zásob : Študijný text. Časť 14 / [aut.]Majtán,Štefan
  Majtán Štefan ; A1110 
  Bratislava : Ústav ďalšieho vzdelávania ekonómov a manažérov pri Ekonomickej univerzite, 1993 . - 99 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 3. Výkladový slovník ekonomických pojmov / [aut.] řlosár,Rudolf; řlosárová,Anna; Majtán,řtefan
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  [1.vyd.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992 . - 318 s
  ISBN 80-08-01609-4
  ekonomika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  FIIT1000
  book

  book

 4. Praktikun z hospodárskeho mechanizmu priemyslu / [aut.]Majtán,Štefan, Kuruczová,Mária, Maroš,Viliam
  Kuruczová Mária  Maroš Viliam Majtán Štefan ; A1110
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1986 . - 117 s : Tab.,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0003
  book

  book