Search results

 1. Garni Hotel*** - Dunajská ul., Bratislava
  Tumová Barbora ; A  Majtán Štefan (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design hotel design projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5497
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Garni Hotel*** - Dunajská ul., Bratislava
  Troligová Mária ; A  Majtán Štefan (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design horizontálnosť balkóny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5496
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
  Trebichalská Nikoleta ; A  Majtán Štefan (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design reštaurácia tenisový klub
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=5094
  bakalárska práca
  book

  book