Search results

 1. Agroturistická farma s chovom oviec ako aktivita rozvoja vidieka
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VII. : . s.89-95
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Revitalizácia poľnohospodárskych malovýrobných zariadení vo vidieckom prostredí a ich architektonické riešenie
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VIII. : . s.108-114
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie, Vígľaš
  Majtán Štefan ; A1110 
  Eurostav . Roč.11, č.8 (2005), s.39-42
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Revitalizácia poľnohospodárskych malovýrobných zariadení vo vidieckom prostredí
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka III. : . s.101-109
  malovýroba revitalizácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Prechodné ubytovanie penziónového typu na agroturistických farmách
  Majtán Štefan ; A1110 
  Penzión : . s.54-60
  agroturistika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Revitalizácia hospodárskych usadlostí v podmienkach rozptýleného osídlenia na Slovensku
  Majtán Štefan ; A1110 
  Architektúra a urbanizmus : . roč. 36, č. 1-2 (2002), s. 45-54
  hospodárska usadlosť rozptýlené osídlenie Slovensko
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Revitalizácia rozptýlených usadlostí na Slovensku
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.26-30
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Revitalizácia rozptýleného osídlenia
  Majtán Štefan ; A1110 
  Bývanie a práca : . s.94-102
  revitalizácia rozptýlené osídlenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article