Search results

 1. Metódy sledovania prítomnosti reaktívnych foriem kyslíka a ich účinku voči DNA
  Tuktamyševová Kristína ; 041000  Labuda Ján ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118721
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity látok
  Gubiová Veronika ; 041000  Labuda Ján ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109550
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Analytická chémia nanomateriálov
  Pančík Filip ; 041000  Labuda Ján ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111190
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity antikoncepčných farmaceutík
  Černicová Monika ; 041000  Labuda Ján ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109526
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Interakcie liečiv s DNA sledované biosenzormi
  Bartolenová Dominika ; 041180  Labuda Ján ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92528
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Interakcie liečiv s DNA sledované biosenzormi
  Szabová Petra ; 041180  Labuda Ján (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92895
  bakalárska práca
  book

  book