Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu19523 xxx^"
 1. Vybrané aplikácie elektroanalytických metód a senzorov so zameraním na zdravie človeka
  Labuda Ján ; C1180 
  XXX
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Electroanalytical chemistry for the analysis of solids: Characterization and classification (IUPAC Technical Report)
  Domenech-Carbo Antonio  Labuda Ján ; C1180 Scholz Fritz
  XXX
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. ACP 2012
  Barek Jiří (Editor)  Hrouzková Svetlana (Editor) ; C1180 Labuda Ján (Editor) ; C1180 Vyskočil Vlastimil (Editor)
  XXX
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article

 4. Voltametrické stanovení genotoxických nitro-a oxoderivátu fluorenu
  Vyskočil Vlastimil  Labuda Ján ; C1180 Barek Jiří
  2010
  XXX
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  AFG
  article

  article

 5. Prietokový systém s DNA biosenzorom pre hodnotenie poškodenia DNA chemikými látkami a účinku antioxidantov
  Šimková Darina ; C1180  Labuda Ján ; C1180
  2010
  XXX
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  AFH
  article

  article

 6. Využitie polymérov pri príprave elektrochemických biosenzorov na báze nukleových kyselín
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Labuda Ján ; C1180
  2010
  XXX
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  AFH
  article

  article

 7. Flow-through electrochemical system with the DNA-based biosensor for the evaluation of deep DNA damage by chemicals and effect of antioxidants
  Beinrohr Ernest ; C1180  Šimková Darina ; C1180 Labuda Ján ; C1180
  2009
  XXX
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Damaging Effects of Genotoxic Fluorene Derivatives on DNA Detected Voltammetrically Using an Electrochemical DNA Biosensor
  Vyskočil Vlastimil  Labuda Ján ; C1180 Barek Jiří
  2009
  XXX
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 9. Detection of in vitro damage to DNA using carbon electrodes in flow-through cell
  Labuda Ján ; C1180  Beinrohr Ernest ; C1180 Šimková Darina ; C1180
  2009
  XXX
  AEG - 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Concepts and terms at electrochemical nucleic acid-based biosensors
  Labuda Ján ; C1180  . - 2 s
  biosensors, nucleid acid, chemically modified electrode, electrochemistry
  XXX
  AFF - Abstractions of invited reports from home scientific conferences
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.